• h

Ujian Kualiti

Proses saintifik lanjutan, peralatan pengeluaran yang tepat

Masterbatch yang dibangunkan sendiri untuk memastikan kestabilan kualiti

Pelaksanaan standard ASTM:

Untuk memastikan produk ke dalam pasaran yang stabil

Makmal ini dilengkapi sepenuhnya dengan peralatan ujian yangspiawaian ujian ASTM trit digunakan.